Ok
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.
Specializovaný e-shop s koupelnovým vybavením značky Roth
Mobil: +420 702 004 404
Telefon: +420 495 401 446
Kontaktní email
Váš košík: 0,- Kč

Servis

Záruční podmínky Roth:

Záruční doby:
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na veškeré výrobky společnosti ROTH s.r.o je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) a případně rozšířené záruční lhůty.
* U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne uplatnění reklamace. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

Základní záruka - 2 roky:
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:
• pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
• není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
• při zjištění neodborné montáže
• v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
• chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)

Rozšířená záruka:
Rozšířenou záruku poskytuje ROTH s.r.o, pouze na výrobky produktové řady ROTH a EXTREME.
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká, v následujících případech:
• nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně odbornou montážní firmou na přední straně
• nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou* / odbornou montážní firmou (s živnostenským oprávněním)
• nebyla-li během dvouletého užívání provedena „servisní údržba“ od ROTH servis nebo autorizované montážní firmy **
* platí pouze pro wellness výrobky … seznam autorizovaných montážních firem naleznete na www.roth-czech.cz nebo u prodejců
** podmínky servisní údržby a aktuální sazebník servisních úkonů naleznete na www.roth-czech.cz nebo u prodejců.

Podmínky prodloužené záruky:
V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data zakoupení, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:
• opravou vady
• výměnou vadných dílů
• finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady, případně jiným způsobem v návaznosti na vzniklou vadu a její závažnost
Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku. Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti Roth s.r.o.. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

Záruční doba je pro skupiny výrobků následující:

Výrobky produktové řady ROTH  
sprchové zástěny ROTH 2 + 3* roky
sprchové zástěny EXTREME 2 + 10* let
akrylátové vany 10 let
vaničky samonosné 2 roky
vaničky na podezdění 10 let
vaničky z litého mramoru 5 let
wellness výrobky (parní boxy, vířivé vany ...) 2 + 1* rok
ostatní (příslušenství, masážní panely ...) 2 roky
Výrobky produktové řady SANIPRO  
kompletní sortiment 2 roky

EXTREME: Hitech Horizon, Hitech Horizon Plus, Kindeoor Line
ROTH: Walk In Line, Elegant Line, Tower Line, Ambient Line, Exclusive Line, Proxima Line, Classic Line
SANIPRO

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
• mechanické poškození výrobku způsobené dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, zaviněné prodejcem,
instalatérem nebo uživatelem
• vady a škody vzniklé nesprávnou instalací výrobku (v rozporu s montážním návodem, který je součástí výrobku)
• předčasné opotřebení způsobené nesprávnou instalací
• vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání výrobku (viz. „popis a účel použití“)
• chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)
• poškození vzniklé z důvodu usazování vodního kamene
• závady vzniklé neoprávněným zásahem, chybným zapojením, živelnou pohromou popř. užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách
(např. saunové místnosti, bazény, atd…)
• u hydromasážních (parních) boxů a panelů nesmí provozní tlak vody přesáhnou hodnotu 3 bary v opačném případě hrozí nebezpečí poškození
vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku
• výrobce si vyhrazuje právo neuznání záruky v případě prokazatelně neodborných zásahů a úprav hydromasážního systému
• výrobce neuznává žádný požadavek náhrady škody, která byla způsobena kupujícím, přepravcem nebo třetí osobou.
Hydromasážní systémy s elektroinstalací jsou zařízení třídy „I“ splňující požadavky:
• ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764.
• záruku nelze uplatnit, jestliže před uvedením do provozu nebyla vyhotovena výchozí revizní zpráva elektrorozvodu a přívodu k hydromasážnímu
zařízení dle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2).

 

Bližší informace ohledně servisu a záručních podmínek naleznete na stránkách výrobce: www.roth-czech.cz.

Doprava a výdejní místa
Akční produktyAkční produkty

Doporučujeme:

Roltechnik sanitární mazivo 30g Roltechnik sanitární mazivo 30g
skladem
193,-214,-

Roth sanitání mazivo na teflonové bázi pro všechny typy sprchových koutů • průsvitné, nerozpustné ve vodě • úsporné, ekologické, zdravotně nezávadné • použití: panty sprchových koutů a dveří, pojezdy sprchových koutů ...

Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou
skladem
2 837,-3 337,-

Roth Sanipro - Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou • rozteč 150mm • ruční sprcha • hlavová sprcha • tyč s posuvným držákem